+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre sözleşmesini feshetmesi işveren tarafından ve idare tarafından bunun geçerli sebep olarak kabul edilmemesi ve konunun yargıya intikal ettirilmesi halinde yargı sonucu beklenmeli mi?

Fesih sebebinin işveren veya idare tarafından kabul edilmemesi ve yargıya başvurulması halinde yargılama süreci devam ederken işçi yazılı başvuruda bulunsa dahi başvurusu ekinde alt işverenden alması gereken belgeyi ibraz edemeyeceğinden ve genellikle söz konusu davaların hem kurumumuz hem de yüklenici şirketler aleyhine açılması nedeniyle yargılama neticesi beklenilmeksizin ödeme yapılmaması, yargı sonucunun beklenmesi gerekmektedir. (Kurum Hukuk Müşavirliğinin 06.06.2016 tarihli ve 9794 sayılı yazı)

Aslı Aşkın 37 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın