+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

İAB düzenleme süresi ne zaman başlar ne zaman biter?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesine göre; işveren, düzenlemiş olduğu İAB’ yi Kurumun ilgili ünitesine 15 gün içinde vermekle yükümlüdür. Bu 15 günlük yasal süre, iş akdinin sona erdiği günü takip eden günden başlar. Sürenin son gününün resmi tatil gününe gelmesi halinde, bu süre resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitiminde son bulur. Örneğin; 31.01.2002 tarihinde iş akdi feshedilenler için İAB’nin Kuruma ulaştırma süresi olan 15 günlük süre 01.02.2002 tarihinde başlar ve 15.02.2002 tarihinde son bulur. Ancak 07.02.2002 tarihinde hizmet akdi feshedilenler için İAB’nin Kuruma ulaştırılma süresi 08.02.2002 tarihinde başlar ve 15 günlük İAB gönderme süresinin son günü 22.02.2002 resmi tatil gününe rastladığı için bu süre resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü olan 26.02.2002 tarihinde son bulur ve İAB’nin Kurumun ilgili birimine bu tarih itibarıyla ulaştırılması ya da postaya verilmiş olması gerekmektedir.

Kerim Bir 50 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın