+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Maliye Bakanlığı sektörler itibariyle e-defter tutma zorunluluğu getirebilir mi?

Evet, Maliye Bakanlığı’nın e-defter tutma zorunluluğu getirme yetkisi bulunmaktadır. Nitekim, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı’nın (2011-2013)’6 5 No.lu eyleminde; Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “Tütün ve tütün mamulleri sektöründe elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına ge- çilerek sektörün takibinin sağlanacağı” ve bunun da 2012 yılının Aralık ayında tamamlanacağının hedeflendiği belirtilmektedir.

Uğurcan Altay 43 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın