+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Vergi Affından Kimler Yararlanabilir ?

TBMM’ye sunulan ve 26.07.2016 tarihinde görüşülecek olan Yasa muhtemelen Ağustos ayı içinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Yasa 30.06.2016 tarihine kadar ödenmemiş kesinleşmiş vergi, resim, harç, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi, gecikme zammı… içermektedir. 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre ödenmesi gereken bütün borçlar bu Yasa kapsamında. Ayrıca emlak vergisi, çöp vergisi, ecri misiller, SGK’ ya ödenen bütün SGK primleri, idari para cezaları bunların gecikme zamları da af yasası kapsamında.

Hümeyra Sevinç 46 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın