+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Derneklerin idari ve mali denetimlerini yapmak üzere hangi kurumlar yetkilidir?

5253 sayılı Dernekler Kanunu hükmü gereğince, gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini genel uygulama olarak Mülkiye Müfettişleri ve Dernekler Denetçileri vasıtasıyla yerine getirmektedir. Ayrıca, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının dernekler üzerinde genel nitelikte denetim yapma yetkisi olduğu gibi başka kurumlara da ilgisi bulunduğu derneklerle sınırlı olmak üzere denetim yetkisi veren yasal hükümler bulunmaktadır.

Sevcan Karaduman 58 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın