+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Derneklere Kamu Yararı Statüsü nasıl verilmektedir?

Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, aranılan şartlar ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 49, 50 ve 51 nci maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Şeyma Kocatürk 41 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın