+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

İzin için başvuran derneklerde aranacak şartlar nelerdir?

İzin almak için başvuracak derneklerde aşağıdaki şartlar aranır: a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması, b) Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin; üyelerinin dışında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması, c) Benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması, ç) Son üç yıl içinde, kendi üyeleri dışında ulusal veya uluslararası alanda yaptığı en az üç proje veya faaliyetini belgelendirmesi, d) Yerleşim yerinin bulunduğu il dışında, en az üç ilde şube veya temsilciliğinin bulunması, e) Bu konuda genel kurulunda karar almış olması.

Necmi Güvercin 48 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın