+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Dernek yönetim kurulu, genel kurula veya olağanüstü genel kurula gitmeden dernek başkanını değiştirmeye yetkili midir?

Dernek organlarındaki değişikliklerin dernek tüzüğünde belirtilen hükme uygun olarak yapılması gerekmektedir. Dernek tüzüğünde yönetim kurulu başkanının doğrudan genel kurul tarafından seçileceği yönünde bir düzenleme bulunmaması kaydıyla dernek yönetim kurulunun görev dağılımı alınacak kararla yeniden belirlenebilir. Bu değişikliğin, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi gerekmektedir.

Eray Sezer 46 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın