+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Adi ortaklık olan işletmemiz için 413 no.lu Tebliğ uyarınca Mükellef Bilgileri Bildirimini ortaklık numarasından mı yoksa ortaklar için ayrı ayrı mı düzenleyeceğiz?

Adi ortaklık, kollektif şirket ve adi komandit şirket için Mükellef Bilgileri Bildirimi, ortaklık vergi kimlik numarası üzerinden düzenlenerek kaydedilip onaylanmalıdır. Ancak ortakların kendilerine ait başkaca işletmeleri varsa kendilerine ait TCKN/YKN veya VKN ile Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenecektir.

Aygül Özel 38 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın