+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Üye veya çalışanın, aynı hizmet sunucusunda bulunan birikimleri için aynı veya farklı şirketlerde hem birikim amaçlı hem de emeklilik gelir planına bağlı sözleşme yaparak aktarım yapması mümkün müdür?

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca pasif üyeler, birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi veya emeklilik gelir planına bağlı sözleşmelere aktarım yapabilir. Bununla birlikte, üye veya çalışanın aynı hizmet sunucusunda bulunan birikimlerini hem birikim amaçlı hem de gelir amaçlı sözleşmelere aktarması, düzenlemenin amacına uygun olmadığından mümkün görülmemektedir.

Zeynep Özsemiz 29 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın