+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler yeni TTK ne şekilde etkilemiştir?

Yeni TTK‟nın geneline bakıldığında, teknolojik gelişmelerin büyük ölçüde dikkate alındığı görülmektedir. İnternetin günlük hayatın her alanına etkisi, internet üzerinde yapılan işlem sayısının artışı ve mesafeli sözleşmelerin ticari hayattaki artan önemi düşünülerek yapılan düzenlemeler ile hukuk güvenliğinin kanuni düzenlemeler vasıtasıyla azami şekilde kurala bağlanması amaçlanmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak Yeni TTK ile öngörülen değişiklikler şu şekilde sıralanabilir; ► Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve depolanması, ► Sözleşmelerin kuruluş süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasının mümkün kılınması, ► Fatura ve teyit mektuplarının elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, ► Genel Kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabilecek olması; toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel hakların internet ortamında elektronik imza ile kullanılabilecek olması, ► Şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmesi ve bu internet sitelerinde kamunun aydınlatılması ilkesi nedeniyle gerekli görülen belgelerin sunulma zorunluluğu, ► Yönetim Kurulu üyesinin bir tüzel kişi temsilcisi olması durumunda tüzel kişi ve temsilcisinin internet sitesinde yayınlanma zorunluluğu, ► Tarafların anlaşmaları halinde ihbar, itiraz ve benzeri beyanlarını elektronik ortamda yapabilmesi imkânının tanınmış olması.

Can Atacı 44 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın