+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Bu mallara Türk menşei verilmesi söz konusu mudur? Bu mallar Gümrük Birliği'nden yararlanacak mıdır?

Tamamıyla Türkiye'de elde edilen Türk Menşeli malların veya bünyesine giren bir 3. ülke menşeli malın OGT tutarındaki vergilerinin ödenmesi suretiyle serbest dolaşıma sokulan malların, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest bölgelere ihraçlarını müteakip, buralardan sözü edilen belge ile Gümrük Birliği kapsamında AB ülkelerine gönderilmeleri mümkündür. Serbest Bölgelerde yapılan üretimde ise; Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 30. maddesine göre, Serbest Bölgelerde üretilen malların menşei, Gümrük Kanunu'nda belirtilen menşe kriterlerine göre değerlendirilecektir. Buna göre; - Türkiye veya Topluluk'ta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi ve varsa diğer vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkışlı, serbest dolaşım durumunda sayılan malların, bölgede üretilen bir nihai ürünün bünyesinde toplanması ile ortaya çıkacak ürün için, veya, - Katma Protokol hükümleri gereğince, Türkiye ve Topluluk'ta elde edilen bir malın, Türkiye ve Topluluk'ta serbest dolaşım durumunda bulunmayan 3. ülkeler çıkışlı mallar ile, Serbest Bölgede üretilen nihai ürünün bünyesinde toplanması halinde, o nihai ürünün bünyesindeki 3. ülke menşeli malların gümrük vergisi (OGT haddine tekabül eden fark giderici vergiye eşit meblağın) ihracatçı ülke olan Türkiye'de, Serbest Bölge Gümrük İdaresi tarafından tahsilinden sonra, A.TR Serbest Dolaşım Belgesi, ilgili Ticaret Odası tarafından düzenlenecek ve Serbest Bölge Gümrük İdaresince vize edilerek, sözü edilen ürünün Gümrük Birliği kapsamında AB üyesi bir ülkeye ihracı mümkün olacaktır.

İlke Atasever 38 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın