+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Fon Kurulu Nedir?

Emeklilik şirketi dahilinde, kurulan fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla atanmış ve en az 3 kişiden oluşan bir kuruldur. Kurul, fon faaliyetlerinin yönetim stratejilerine, mevzuata, fon içtüzüğüne göre yürütülmesini, fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasını ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanmasını sağlayarak iç kontrol sistemini oluşturur.

Emirhan Gürbüz 39 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın