+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Turizmin yoğun olduğu yörelerde Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması için aynı şartlar gerekli midir? İçkili bölge krokisinde yer almayan işyerlerine, tatil dönemlerinde geçici içki ruhsatı verilebilir mi?

Bilindiği gibi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz.” denilmektedir. Yine mezkûr Yönetmeliğin 32 nci maddesinin altıncı fıkrasında “Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.” hükmü ile yedinci fıkrasında “Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz.” hükmü yer almaktadır.66 Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz. Ancak sürenin sonunda iznin iptal edilmesi gereklidir.

Ülkü Aydoğdu 32 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın