+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Vergi mükellefi olmayan kişilerden Türkiye’de satın alınacak eski saat, radyo ve benzeri eşyalar dolayısıyla KDV tevkifatı yapılması gerekir mi? Alınan bu tarz eşyaların yurt dışına satışında KDV hesaplanmalı mı?

Vergi mükellefi olmayan kişilerden eski saat, radyo ve benzeri eşyaların Türkiye’de satın alınması işlemi (söz konusu eşyaların müzayede suretiyle satışa konu olmaması kaydıyla) KDV’nin konusuna girmeyecektir. Söz konusu satın alma işlemi KDV’nin konusuna girmediğinden tevkifat da söz konusu değildir. Alınan bu malların yurt dışına satışı KDV Kanunu’nun 11/1-a maddesi ile ihdas olunan mal ihracına ilişkin şartların gerçekleşmesi halinde söz konusu eşyaların yurt dışına satışı KDV’den istisna olacaktır. Yurt dışına yapılan satışta mal bedelinin tahsilinin KDV açısından önemi bulunmamakta, mal ihracatından kaynaklanan iade taleplerinde döviz alım belgesi ve benzeri ödeme belgeleri aranmamaktadır.

Emirhan Gürbüz 51 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın