+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

İhale sonucunda mala ilişkin en yüksek teklif veren kişi olmam durumunda ihale bedelinin haricinde tarafımca ödenmesi gereken meblağ var mıdır?

Cebri icra satışlarında kanundan doğan satışa mütevellit (KDV, Damga vergisi, Tescil ve Teslim Masrafları vb.) ödemeler icra dairesine ve satış memurluklarına başvurmak suretiyle ihale alıcısı tarafından yatırılması gerekmektedir.

Taylan Bıçak 34 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın