+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Çalışma izni verilirken pasaport süresi dikkate alınmakta mıdır?

6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımızca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.

Tevfik Ataberk 39 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın