+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kapasite raporunun kullanıldığı yerler neresidir?

Kapasite raporları; Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Geçici Kabul İzin Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi, Türk Malı Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında kullanılmaktadır. Ayrıca, yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde, resmi ve özel ihalelerde, yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, gıda sicili ve üretim sertifikaları müracaatlarında, vergi incelemelerinde, kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, emisyon izni, kullanılmış makina ile ilgili özel izin, gayrisıhhi müessese ruhsatı, çevre etki değerlendirme raporu alınmasında istenen belgeler arasında bulunmaktadır.

Semra Öz 55 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın