+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde eşi ve çocuklarına hangi tutarda ölüm tazminatı verilir?

Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine terettüp eden ailesi efradına müteveffanın aylık ücretinin üç mislinden az olmamak üzere, kıdem hakkı tutarında ölüm tazminatı verilir.

Büşra Efe 33 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın