+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Gazeteci ihbar süresini beklemeden, hangi şartlar altında feshedebilir?

Gazetecinin uğradığı hastalık sebebiyle iş akdi işveren tarafından feshedilemez. Ancak, bu hastalığın altı aydan fazla uzaması halinde tazminat verilmek suretiyle akdin feshi cihetine gidilebilir.

Asena Kalkan 38 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın