+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

ZORUNLU BES’TEN CAYMAK MÜMKÜN MÜ?

4632 sayılı yasaya göre sisteme gönüllü katılıma dayalıdır. Ancak 6740 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu gönüllü katılım uygulamasından büyük ölçüde vazgeçildi. Zorunlu BES ile çalışanlar işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmektedir. Çalışanlar emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi takip eden iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. Yasa “iki ay sonra” değil “iki ay içinde” ifadesine yer veriyor. Bu durumda çalışanlar iki aylık süreyi beklemeden kendisine bilgi verilmesini takiben sistemden çıkabilir. Bu iki aylık süre hak düşürücü bir özellik taşımaktadır. İki ay içinde sistemden çıkılmaması durumunda, daha sonra sistemden çıkılması ciddi hak kayıplarına yol açabilecektir. Bu nedenle sistemden iki ay içinde cayılması hayati önem taşımaktadır. Çalışanlar emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi takip eden iki ay içinde sözleşmeden cayabilir ve BES’ten çıkabilir. Kağıt üzerinde oldukça yumuşak görünen bu koşulun uygulamada büyük ölçüde mecburiyete dönüşmesi mümkün. İşveren istemediği takdirde sistemden çıkmak kolay değil. BES şirketleri işverenler tarafından seçilecektir. Sendikasız çalışanların işverenin BES şirketiyle yaptığı sözleşmeye karşı çıkması oldukça zor olacak. Çalışanların bir bölümü ise çıkış işlemleriyle uğraşmayacak veya tasarruf hevesi ile sistemde kalacak. Dolayısıyla iki ay içinde cayma imkanı kağıt üzerinde kalabilir. Çalışan iki ay içinde cayma hakkını kullandığında yatırdığı primler ve bunların getirisi on iş günü içinde kendisine ödenecek. İki aylık süre dışında da katılımcı (zorunlu/otomatik katılanlar da dahil) bireysel emeklilik sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda devlet katkısını alamama veya daha fazla kesinti yapılması gibi kayıplar gündeme gelecektir

Hilal Çalışkan 40 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın