+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Lunapark faaliyeti göstermek isteyen işyerine geçici olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim edilebilir mi?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri “kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler” olarak tarif edilmiştir. Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir.” hükmü ve altıncı fıkrasında “Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.” hükmü ile yedinci fıkrasında “Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, turizmin yoğun olduğu yörelerde ve okulların tatil döneminde yukarıda açıklanan şekliyle ve mülki idare amirinin de görüşü alınarak geçici olarak umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılabilir. Ancak geçici ruhsat uygulaması genel uygulama haline getirilmemeli ve sürenin bitiminde izin iptal edilmelidir.

Cezmi Uzun 39 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın