+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Emeklilik planımı değiştirebilir miyim?

Katılımcı emeklilik planını bir yılda azami 4 kez değiştirebilmektedir. Bu yöndeki değişiklik talebi, emeklilik şirketine yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin İnternet sitesinde katılımcı, sponsor veya işveren adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır. Emeklilik şirketinin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde geçiş yapılır ve yeni emeklilik sözleşmesi on iş günü içinde katılımcıya veya varsa sponsora veya işverene tercihleri doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı ile (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) veya matbu olarak gönderilir.

Tuğsan Keskin 35 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın