+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Hesap Planı Nasıl Sınıflandırılmaktadır?

Tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçmeden önce devlet muhasebe sistemine yöneltilen temel eleştirilerden birisi belli bir kodlama sistematiğinin olmaması ve sistematik bir kodlamaya göre kaydedilmeyen mali işlemlerin konsolide edilememesi ve yönetime yeterli, anlamlı ve karşılaştırılabilir bilgi sunulamamasıydı. Yeni sistemde bu eleştiri de dikkate alınarak hesap planı genel kabul gören muhasebe sınıflandırmasına uygun olarak sınıflandırılmıştır. Hesap planı ondalık (desimal) kod sistemine göre sınıflandırılmıştır. Yardımcı hesaplar ise yukarıdaki bölümde ayrıntılarına yer verildiği üzere analitik bütçe kod sistemiyle uyumlu olarak dört düzeyde ve her düzeyi iki haneden oluşmak üzere kodlanmıştır. Yardımcı hesapların değiştirilmemesi esas olmakla birlikte, özellikle bütçe işlemlerine ilişkin olarak ekonomik kodlar dolayısıyla yardımcı hesaplar yılı merkezi yönetim bütçelerine göre değişebilecektir. Aşağıda hesap planlarının sınıflandırması ve bunların detaylarına yer verilmiştir. X Ana Hesap Grubu XX Hesap Grubu XXX Hesap (Büyük Defter Hesabı) XXX. XX 1 inci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX 2 nci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX 3 üncü Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX. XX 4 üncü Düzey Yardımcı Hesap Çerçeve hesap planı; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapların tamamından oluşmaktadır. Bu hesap planı genel yönetim sektörünün tamamı için geçerli olup, kapsama giren idareler hesap planlarını buna göre oluşturmak zorundadırlar. Hesap planı; Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplardan oluşur. Detaylı hesap planı; Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapları içeren hesap planı ile dört düzeyli ve her bir düzeyi iki haneli yardımcı hesaplardan oluşur. Hesap planı; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan çerçeve hesap planından ve ihtiyaç duyulması halinde açılacak diğer hesaplardan oluşur. Detaylı hesap planı; genel yönetim sektörüne dahil tüm kurum ve idareler tarafından kullanılmak zorunda olan ortak yardımcı hesaplar ile kamu idarelerinin ihtiyaçlarına göre açılan yardımcı hesaplar toplamından oluşur.

Deniz Tuzcu 51 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın