+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Fesih kararı kim tarafından ve ne zaman alınır?

Sözleşmenin feshedilmiş sayıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

Demet Elizan 44 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın