+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Tasfiye halinde olan ya da borca batık bir şirketin birleşmeye dahil olması mümkün müdür? Teknik iflas durumunun birleşmeye etkisi nedir?

Yeni TTK tasfiye halinde bulunan veya borca batık olan şirketlerin birleşmeye katılmasına olanak tanımaktadır. • Tasfiye halinde olan bir şirketin birleşmeye dahil olması: Bunun için; malvarlığının dağıtılmasına başlanmamış olması ve tasfiye halindeki şirketin devrolunan şirket olması gerekmektedir. Bu şartların varlığı, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan belgelerle ispatlanacaktır. Bu hüküm uygulamada olmamakla birlikte; Yargıtay’ın aynı nitelikteki benzer kararları ile uyum sağlamaktadır. • Borca batık olan bir şirketin birleşmeye dahil olması: Yeni TTK’ya göre; borca batık bilançonun varlığı bir şirketin birleşmesini engellemez. Bu durumda bulunan bir şirket borca batıklık durumunu karşılayabilecek serbestçe tasarruf edebilen öz varlığa sahip başka bir şirketle birleşebilir. Bu tür bir birleşmeye karar verilmiş olması yönetim organının şirketin borca batık olmasından kaynaklanan yükümlülüklerin sona ermesine neden olmayacaktır.

Asena Kalkan 45 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın