+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Yaşam boyu öğrenim anlayışına uygun olarak Kurumunuzda çeşitli konularda eğitim veriyor musunuz ? Bu konuda eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor musunuz?

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yaş, cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin isteyen herkes yararlanabilir. Bu hizmetlerden; Çalışma hayatına atılabilecek yaşta olan (zorunlu öğretim çağını geçmiş) ve mesleki becerileri olmayan kişiler, Güncelliğini yitirmiş veya teknolojik değişimler nedeniyle büyük oranda değişen ve giderek talebin azaldığı bir mesleği olan kişiler, Özelleştirme, fabrika kapanması veya ekonomik durgunluk nedeniyle işini kaybetmiş olan kişiler, İş uyumu, meslek değişikliği, uzun süreli işsizlik ve uygun bir mesleğin seçimi ile ilgili sorunların üstesinden gelmede yardıma ihtiyacı olan kişiler, Bir eğitim programını ve meslek alanını seçmede yardıma ihtiyaç duyan kişiler, İş arama sürecinde bulunan kişiler yararlanmaktadır. Bu kişilere yardımcı olmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve askeri birliklerle işbirliği halinde çalışılmaktadır.

Özlem Özdemir 33 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın