+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kırmızı, Sarı, Mavi ve Yeşil hat nedir?

Gümrük Yönetmeliği’nin 179. maddesine göre; beyanın kontrolü amacıyla, beyannamenin kabulü ile birlikte bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre yapılacak kontrol veya muayenenin türü ve kontrolle görevli memur veya muayene memuru otomatik olarak belirlenir. BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) sisteminde tanımlı seçim kriterleri beyannamenin muayene hattını belirlemektedir. Söz konusu seçim kriterleri sürekli olarak güncellenmek suretiyle gümrük kontrollerinde seçicilik sağlanmaktadır. Bu muayene hatları; * Kırmızı hat; eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hattır. * Sarı hat; fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hattır. * Mavi hat; eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrol edildiği hattır. * Yeşil hat; eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

Orhan Kılıç 43 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın