+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Tek Pencere Sistemi Nedir?

ek Pencere Sistemi, ithalat ve ihracat işlemleri için kamu kurumlarından izin ve onay alma zorunluluğu bulunan yükümlülerin, bu yükümlülüklerini bir noktaya başvuru yaparak ve başvurularının yanıtlarını yine aynı noktadan alarak yerine getirmelerini sağlayacak bir sistemdir. Sistem başvuruların ve belgelerin elektronik ortama aktarılmasını sağlamaktadır. Sistem sayesinde yükümlüler başvuruları için gerekli olan belgeleri tekbir noktadan sunmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde yükümlü tarafından sunulan bu bilgiler dış ticaret işlemine konu paydaşlar arasında elektronik olarak paylaşılmakta yükümlünün aynı bilgileri tekrar tekrar sunması önlenmektedir. 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ ile diğer kamu kurumları ile yapılacak çalışmaların koordinasyonu da dahil olmak üzere tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi görev ve yetkisi Bakanlığa verilmiştir. Söz konusu Genelge kapsamında Tek Pencere Sistemi kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Erbil Demirci 40 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın