+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

2014’de tür değiştiren limited şirket anonim şirkete dönüşmüş olup limited şirket için matrah artırımı nasıl yapılacaktır?

5520 sayılı Kanun uyarınca yapılan tür değişikliklerinde, münfesih hale gelen kurumun tüm hak ve yükümlülükleri yeni kuruma intikal ettiğinden, tür değişikliği nedeniyle infisah eden ve ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları kapatılan kurumlar adına dönüşülen kurumlar tarafından matrah artırımında bulunulması ve Kanunun öngördüğü imkanlardan yararlanılması mümkündür. Dolayısıyla, limited şirketin faaliyette bulunduğu dönemler için limited şirket adına anonim şirket tarafından matrah artırımında bulunulabilecektir.

Ece Eski 39 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın