+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kavramsal Çerçeve Nedir?

Kavramsal Çerçeve, genel amaçlı finansal raporlamanın amaçlarını ve kavramlarını açıklar. Kavramsal Çerçeve bir Standart değildir. Dolayısıyla herhangi bir ölçüm veya açıklama konusunda standart belirlememektedir. Kavramsal Çerçeve’de Standartlardan herhangi birinin yerini alacak hiç bir husus bulunmamaktadır. Kavramsal Çerçeve ile herhangi bir Standart arasında uyuşmazlık söz konusu olduğunda, Standartlar bağlayıcı hükümdedir. Kavramsal Çerçeve; UFRS’lerin (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) tutarlı kavramlar içerecek şekilde geliştirilmesinde IASB’ye (International Accounting Standards Board - Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) yardımcı olur, Belirli bir işleme veya olaya ilişkin geçerli bir UFRS Standardı mevcut olmaması durumunda ya da bir Standart muhasebe politikası seçmeye izin verdiğinde tutarlı bir muhasebeleştirme politikası geliştirilmesinde finansal tablo hazırlayanlara yardımcı olur ve Standartların anlaşılması ve yorumlanmasında finansal tablo kullanıcılarına yardımcı olur. IASB’nin 2011 yılında yaptığı kamuoyu araştırmaları neticesinde, mevcut Kavramsal Çerçeve’ye ilişkin bazı eksiklikler tespit edilmiştir. Bu eksiklikler mevcut Kavramsal Çerçeve’nin; bazı önemli alanları kapsamaması bazı alanlarda yaptığı rehberliğin yeterince açık olmaması ve bazı yönlerinin güncelliğini yitirmiş olmasıdır. Bu sebeple IASB, mevcut Kavramsal Çerçeve’nin gözden geçirilmesine yönelik olarak 2012 yılında bir proje başlatmış ve Mayıs 2015’te bir “Taslak Metin” yayımlamıştır. Söz konusu proje çerçevesinde gözden geçirilmiş nihai metnin IASB tarafından 2017 yılının ilk yarısında yayımlanması planlanmaktadır.

Birsen Alaycı 62 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın