+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Sonradan kontrol nedir?

Sonradan kontrol; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca, eşyanın tesliminden sonra gümrük idaresine beyan edilen bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, yükümlülerin ithalat veya ihracat işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerini yükümlülere ait yerlerde Gümrük Müfettişleri ve Kontrolörleri tarafından denetlenmesidir. 27.10.2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile sonradan kontrolün uygulama esas ve usulleri belirlenmiştir. Bu Yönetmelikle birlikte risk analizine dayalı, planlı ve sistematik sonradan kontrol uygulamasına başlanmıştır.

Elif Gözcü 38 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın