+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Elektrikli masaj yataklarının tanıtım ve satışının yapıldığı işyerinin, umuma açık istirahat ve eğlence yeri mi yoksa sıhhi ruhsata tabi bir işyeri mi olarak ruhsatlandırılması gerektiği hakkında bilgi verir misiniz?

İşyeri Açma ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri “Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler” olarak tarif edilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Bu Yönetmelik kapsamına girmesine rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen sıhhî bir işyerinin açılması halinde, benzeri işyerleri için öngörülen esaslara göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır. Bu işyerinin umuma açık ve istirahat ve eğlence yeri kapsamına girmediği, sıhhi ruhsata tabi işyeri olarak ruhsatlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir

Hülya Asım 53 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın