+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Karar konusunda hangi Kurum yetkilidir?

Bu Karar ile, uluslararası anlaşmalar hükümlerine uygun olarak ihracatta uygulanabilecek kotalar ile tarife kontenjanlarının (gerek Türkiye tarafından uygulanan ve gerekse ithalatçı ülkeler tarafından uygulanan ve dağıtımı Türkiye'ye bırakılanlar) dağıtım usul ve esaslarını belirlemek yetkisi Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiştir. Türkiye tarafından ihracatta uygulanacak kota ve tarife kontenjanlarının miktar ve/veya değeri de Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir.

Hümeyra Sevinç 33 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın