+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Dava konusu yapılmış sadece vergi ziyaı cezası ve gecikme faizine ait ihtilafta mükellef ilk dava merciinde kazandı. İdare temyize gitti.

Bu ihtilaftan mükellefin ihtilafı sona erdirmek istemesi durumunda - ödenecek vergi aslı yok. - buna bağlı kesilen vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi nasıl hesaplanacak. 6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükmüne göre, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla açılmış olan davanın sadece vergi aslına bağlı cezalara (vergi ziyaı cezası) ilişkin olması hâlinde, bu cezaların bağlı olduğu vergilerin, Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması ya da Kanunun 2 nci maddesine göre ödenmesi şartına bağlı olarak vergi aslına bağlı ceza ve bunlara ilişkin gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak herhangi bir Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır. Soru konusu olayda Kanunun aradığı diğer şartların bulunması koşuluyla; •vergi aslı ve asıl alacak üzerinden hesaplanan fer’i alacakların Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması ve sadece vergi zıyaı cezasına kanuni süresinde dava açılmış olması halinde açılan davadan vazgeçilmesi şartıyla vergi zıyaı cezasının tahsilinden vazgeçilecektir. •vergi aslı üzerinden hesaplanan gecikme faizi ile vergi zıyaı cezasının dava konusu olduğu vergi aslının ödenmesinin gerekmediği (geçici vergi) bulunmadığı bir durumdan bahsediliyor olması halinde ise gecikme faizine bağlı Yİ-ÜFE’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla vergi zıyaı cezasının tahsilinden vazgeçilecektir.

Birkan Satı 45 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın