+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı nasıl ödenir?

6245 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca ;memuriyet mahali içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görevle gönderilenlerin (48 nci maddeye göre memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

Sena Başçı 45 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın