+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Para Puanı nedir? Bu, ne kadar emekli maaşı yapar?

Yasal emeklilik sigortası bünyesinde geçirilen süreler için emekli maaşı miktarını hesaplamak amacıyla para puanı belirlenir ve bu para puanında sigortalının kişisel kazancı bütün sigortalıların ortalama kazancına bölünür. Böylelikle primi ödenmiş olan ortalama kazançla bir yıl için bir para puanı elde edilir. Ortalama kazancın yarısı için prim ödenmişse 0,5 para puanı elde edilir. Prim matrah sınırı kadar bir kazanç 2004 yılında aşağı yukarı 2,1 para puanına karşılık gelir.

Aysen Mert 45 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın