+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ'NDE İŞVERENLERE VERGİ AVANTAJI VAR MI?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde vergi avantajı uygulaması 1 Ocak 2013 tarihinde sona erdi. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 25´ine karşılık gelen tutarın devlet katkısı sisteme geçildi. Ancak, çalışanları adına gönüllü olarak katkı payı ödeyen işverenler BES’e ödedikleri katkı payını ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilir. Diğer bir ifade ile BES için işveren tarafından –isteğe veya sözleşmeye bağlı olarakyapılabilecek katkı payları ücretin bir parçası sayılmaz ve bu nedenle ücrette indirim yapılamaz ancak gider gösterilebilir. Çalışanları adına gönüllü olarak katkı payı ödeyen işverenler BES’e ödedikleri katkı payını ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilir.

Mutlu Atukeren 44 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın