+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Proje ortak sayısının çok olması bir avantaj mıdır?

Proje ortak sayısının çok olması bir avantaj değildir. Ancak “Valiliklerimizin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi” illerimizdeki başarılı projelerin sonuçlarının bölgesel olarak paylaşılmasının temin edilmesi için “Yaygınlaştırma Konferansları”nın bölgesel düzeyde gerçekleştirilmesi ve deneyim paylaşımı için eğitim modülleri şeklinde tekrar edilmesi ABGS’nin bu projeye ilişkin 2011 yılı hedefleri arasındadır. Buna ilaveten idari yapılanma olarak nispeten işin başında olan illerin güçlendirilebilmesi ve motivasyon sağlanması için “AB Yolunda Đllerimiz Ortak Çalışıyor” adı altında bir eşleştirme modeli yaratılması da yine ABGS’nin 2011 yılı hedefleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, bu şekilde faaliyetler içeren ortaklı projelere öncelik verilecektir.

Cemalettin Aydıngöz 36 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın