+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Rakip teşebbüsler arası rekabeti engelleyici anlaşmalar ne demektir? Bu anlaşmalara nasıl müdahale edilmektedir? Kartel ne demektir?

Rekabeti engelleyici anlaşma, belirli mal veya hizmet piyasasında teşebbüslerin aralarında yaptıkları gizli veya açık anlaşmalarla rekabeti sınırlamalarını ifade eder. Geçerlilik koşullarına uymasa bile tarafların kendilerini bağlı hissettikleri her türlü uzlaşma ya da uyuşma olarak da tanımlanabilen anlaşmanın sözlü ya da yazılı olmasının önemi yoktur. 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde bu tür anlaşmaların hukuka aykırı olduğu belirtilerek yasaklanmıştır. Anılan yasağa uyulmaması halinde Rekabet Kurulu tarafından resen ya da kendisine intikal eden başvurular üzerine inceleme başlatılmaktadır. Söz konusu incelemenin sonucunda Rekabet Kurulu tarafından ihlalin gerçekleştiği sonucuna ulaşılması durumunda yaptırım uygulanmaktadır. Ayrıca rekabeti engelleyici nitelikteki anlaşmalar 4054 sayılı Kanun’un 56. maddesi uyarınca geçersiz olacaktır. Yani söz konusu anlaşmalar başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden geçersiz sayılacaktır. Kartel ise rakipler arasında gerçekleşen fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket edilmesi gibi, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylemleri niteleyen bir kavramdır.

Hatice Terzioğlu 41 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın