+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul için başvuru koşulu nedir?

a) Kamu Kuruluşları Tarafından Yapılacak Başvuru Kamu kuruluşları tarafından teslimi talep edilen ve bir gümrük rejimine tabi tutulması beyanına ilişkin belgeleri eksik olan eşya için yazılı olarak gümrük idarelerine başvurulur. Başvuru sırasında, 16 Seri No’lu Tebliğin 1 No’lu ekinde yer alan örneğe uygun garanti mektubu ve kamu kuruluşunun bütçesinde talebe konu eşyanın ithalat vergilerini karşılayacak miktarda ödenek olduğuna ilişkin belge aranır. b) Özel Kuruluşlar Tarafından Yapılacak Başvuru 16 Seri No’lu Tebliğin 11 inci maddesinde yer alan ve özellikleri gereği yükümlüsüne hemen teslimi gereken eşya için özel kuruluşlar tarafından yetkili gümrük idaresine yazılı başvurulur.

Asena Kalkan 32 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın