+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Fazla çalışma nedir, fazla çalışma ücreti ne kadardır?

1. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. İşverenin fazla çalışma yaptırabilmesi için işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay, her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Burada önemli olan nokta şudur; işçiden fazla çalışma için alınan onay toplamda yıllık 270 saat içindir. Yani yıl içerisinde 270 saat fazla çalışma yapılmış ise işçinin verdiği onay dolmuş demektir ve işveren bundan sonra fazla çalışma için işçiyi zorlayamaz! 2. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi ile ödenir. Bir örnek ile açıklayacak olursak; bir işçinin saat ücreti 10 TL olsun. Bir saat fazla çalışma yapan işçi 15 TL almaya hak kazanır. İşçi eğer isterse fazla çalışma yaptığı süreleri serbest zaman olarak kullanabilir. Serbest zaman olarak kullanmak isterse, (işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren) her bir saat fazla çalışma için bir buçuk saat serbest zaman hakkı elde eder. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde, çalışma süreleri içinde aralıksız ve ücretinden bir kesinti olmaksızın kullanır. Not: Yıllık fazla çalışma süresi hesaplanırken, yarım saatten kısa çalışmalar yarım saat, yarım saatten çok bir saatten az çalışmalar ise bir saat olarak dikkate alınır. Not: Fazla çalışma ücretleri asgari olup iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile arttırılabilinir. Not: Günlük çalışma süresinin 11 saati aşamayacağını daha önce belirtmiştik. Ancak bir işyerinde günlük 11 saati aşan bir çalışma yapılmış ise haftalık 45 saati aşmasa dahi 11 saati aşan kısım fazla çalışma olarak ücretlendirilmelidir!

Erkan Müftüoğlu 48 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın