+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Tüketiciye verilen garanti belgesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin tarihi ve sayısının olmaması halinde tüketicinin herhangi bir hak kaybı olur mu?

Tüketicinin, garanti belgesi mevzuatından kaynaklanan hakları, söz konusu belgenin verilip verilmediğinden veya verilen belgenin geçerli olup olmadığından bağımsızdır. 4077 sayılı Kanunla tüketiciye verilen haklar her zaman geçerli olacaktır. Ancak, ilgili mevzuatına aykırı garanti belgesinin piyasaya sunulması idari yaptırıma konu olacaktır. Bu nedenle, hakem heyetlerine intikal eden bu ve benzeri konuların, Bakanlığımıza veya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerekir.

Yılmaz Yalman 30 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın