+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Biz ve akaryakıt firması e-fatura mükellefidir. Bu durumda bize verilen yazar kasa fişi e-fatura yerine geçer mi? Yoksa fişi iptal ettirip e-fatura göndermelerini mi sağlamalıyız?

Elektronik fatura yeni bir belge türü olmayıp kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Uygulamada mevzuatta bir değişiklik meydana getirmemiştir. Yasal sınır üzerinde fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sınır altında yazar kasa fişi kesilebilir. Yazar kasa fişi fatura olmadığı için e-fatura olarak gönderilme zorunluluğu yok. Fakat mükelleflerin fatura istemeleri halinde herhangi bir sınırlamaya gerek kalmadan elektronik fatura kesilmesi zorunludur.

Gamze Ayaz 42 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın