+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kimler sağlık muayenelerini yaptırıp sağlık raporu alacaktır?

Tüm çalışanlar aşağıdaki durumlarda sağlık muayenesi yaptırıp sağlık raporu alacaklardır. - İşe girişlerde, - İş değişikliğinde, - İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalardan sonraki işe dönüşlerde talep edilmesi halinde, - İşin devamı süresince tüm çalışanlar, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yaptırıp sağlık raporu alacaklardır.

Demet Elizan 34 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın