+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kiralık olarak ikamet edilen evin bir odasının, ticari ve veya serbest meslek faaliyeti için işyeri olarak kullanılması durumunda gelir vergisi stopajı ( tevkifat ) ve beyan nasıl olmalı?

İkamet olarak kullandığı konutun aynı zamanda bir odasını da işyeri olarak kullandığı takdirde konutun tamamı işyeri olarak kabul edilecek ve GVK.'nın 94/5-a md. si hükmüne göre; % 20 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır. Ayrıca mülk sahibi tarafından da elde edilecek gelir, 2014 yılı için 27.000 TL istisna sınırını (2013-26.000 TL.) aşması halinde beyan edilecektir.

Taylan Bıçak 44 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın