+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Vazife Malullüğü Nedir?

- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların; - Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna Vazife Malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da, Vazife Malûlü denir.

Aynur Aydın 41 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın