+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Satışın İptali veya Sözleşmenin Feshi Halinde Eşya için Yapılmış Masrafları Kim Tarafından Karşılanacaktır?

Satışın iptali veya sözleşmenin feshi halinde yatırılmış olan ihale bedeli ilgililere iade olunur. Ayrıca, eşyanın tesliminden sonra satışın ve sözleşmenin iptal edilmesi halinde, ihale edilen eşya idareye teslim edilir ve alıcının eşyanın tesliminden sonra eşya için doğrudan gerçekleştirdiği masraflarını fatura ile belgelendirmesi şartıyla Alıcı’ya ödenir. Ancak, İdare tarafından masraflar fazla bulunursa mahkemeye yaptırılacak tespit çerçevesinde ödenir. Teslim işleminden sonra satışı ve sözleşmesi feshedilen eşyanın idarece belirlenecek sürede ve aynen iade edilmemesi halinde, ihale bedelinin yüzde 20’si oranında bir tutar idareye ödenir.

Rojda Gökçen 30 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın