+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kimler Vergi Lehvası almalıdır?

Gelir vergisinde: Ticari kazanç sahipleri Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar) Serbest meslek erbabı adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak, Kurumlar Vergisinde: Anonim şirketler Limited şirketler Eshamlı komandit şirketler vergi levhası almak ve bulundurmak zorundadırlar.

Taylan Bıçak 39 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın