+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Limited şirketlerde ortak payını nasıl devreder?

Payın devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için pay defterine kaydedilmesi; kaydın yapılabilmesi için de ortakların ağırlaştırılmış nisap ile devre muvafakat etmesi gerekir. Hisse devir sözleşmesi tarafları bağlar. Ortakların muvafakatı bir ortaklar kurulu kararı olarak verilir. Ortakların en az dörtte üçünün payın devrine muvafakat etmeleri ve bunların da esas sermayenin en az dörtte üçüne sahip olmaları şarttır.Kanunun öngördüğü bu nisap ana sözleşme ile daha da ağırlaştırılabilir ancak hafifletilemez. Ana sözleşmeyle payın devri tamamen de yasaklanabilir. Ortaklar devri gerekli nisapla muvafakat ettikleri taktirde devir pay defterine kaydedilir.

Tuğba Saatçi 44 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın